POLÍTICA DE PRIVACITAT O DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

Abast de la política de protecció de dades personals

 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Youtube, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

 

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per PICKUPMOTO,  amb domicili social C/ Sant Quirze, 25 – 17730 Llers - Girona  NIF. 40436294V, Correu electrònic info@pickupmoto.com

 Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

 El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals de PICKUPMOTO i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: info@pickupmoto.com

 Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

 Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

 

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinatari
Formulari WEB de contacte Nom, cognoms  i Correu electrònic Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia. La nostre empresa
Formulari WEB de contacte del taller Nom, cognoms  i Correu electrònic Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia. La nostre empresa
Newsletter WEB Noms, cognoms i Correu electrònic Per enviament d’informació comercial , amb el seu consentiment La nostre empresa
Formulari d’alta de client o presumpte client a les nostres botigues Noms, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i dades de facturació. Oferir el servei o producte que ens ha demanat.

Legitimat en la relació contractual entre les dues parts.

La nostre empresa

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

 Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

 A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de PICKUPMOTO per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

 Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@pickupmoto.com

 Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

 Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

 El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

 Dades no pertinents

 PICKUPMOTO adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

 Quant de temps conservarem les seves dades?

 PICKUPMOTO guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

 A qui comunicarem les seves dades?

 PICKUPMOTO només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

 En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 Mesures de seguretat

 PICKUPMOTO. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

 L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

DRET CONTINGUT CANAL D’ATENCIO
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres info@pickupmoto.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
Supressió Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan :

Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat
 

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades .

Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.

 Xarxes socials

 El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de PICKUPMOTO. i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

 L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes i serveis que desenvolupa PICKUPMOTO

 En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

 L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui. 
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

 PICKUPMOTO no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

 PICKUPMOTO es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 Recomanacions als usuaris / les usuàries 

  • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

 Les xarxes socials gestionades per PICKUPMOTO  són:

 

Xarxa Adreça

Facebook

Twiter

Youtube

https://www.facebook.com/pickupmoto/

https://twitter.com/pickupmoto

https://www.youtube.com/channel/UC4ShdeUJcFmc6ZjOU6J2nuQ

L'aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és: 

Google Analytics:http://www.google.com/analytics/ http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d'anàlisi de l'audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pot conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l'adreça postal des d'on es connecten. La informació que obté està relacionada per exemple amb el nombre de pàgines vistes, l'idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d'usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l'operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. Per exemple pot trobar informació sobre com fer-ho depenent del seu navegador:

Firefox des d'aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-

Chrome des d'aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d'aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari des d'aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d'aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Per exercitar aquests drets , els clients poden dirigir-se per correu electrònic usant info@pickupmoto.com